Sejler Nyheder


Ingen nyheder på nuværende tidspunkt.

Forum indlæg


korsør lystbådehavn
Der står at rampen er 0-3 ° Kan det virkelig passe. Tænker at den er stejlere ?

Tilføjet af Erik Nymark Hansen - 24/08-22 11:33:02

Emne: brev til Middelfart Kommune vedr. slæbesteder i kommunen


materiale Til medlemmerne af Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune.
Nørre Åby den 28. Maj 2015
Kommunens slæbesteder/private og offentlige
Jeg er slæbested bruger, og nyder friheden til at kunne sætte min båd i hvor jeg ”næsten” har lyst.
Jeg oplever andre borgere både fra vores egen naturskønne kommune men også fra andre dele af landet og især udlandet der kommer på besøg for at fiske fra båd eller bare sejle. De vil alle gerne sætte deres båd i der hvor det er gratis, da det jo efterhånden koster en del at isætte en båd i på en betalings rampe.
Men---
De kommunale anlagte slæbesteds foranstaltninger der med god vilje tidligere er forsøgt anlagt – sander til fordi de er anlagt forkert og for billigt uden rigtig brug af anlagte elementer der er hårdt – ru og stabilt nok. Alt kan jo ”for-gå” hvis det ikke bliver passet, men når jeg taler om to slæbesteder som Båring Mole og Husby Strand så er her udelukkende tale om dårligt anlagte og direkte misligholdelse af slæbestederne.
Et Slæbested skal anlægges sådan at en alm. Bil med træk på et sæt hjul (forhjuls eller/baghjuls) kan trække trailer med båd op efter end sejlads.
Slæbestederne skal bygges således at stejlhedsvinklen er lav og let at bakke til, med hårdt underlag et stykke ud i vandet så der også tages hensyn til alm. lavvande.
Der skal være et stop hvis vanddybden er på en meter eller mere for enden af rampen. (Der er ingen stop ved rampen bag ved bådværftet på Middelfart Havn). Det beton der skal bruges som underlag skal være meget ru således at dækkene kan tage ved opslæbning af trailer med båd på. Vejlbyfed rampen er meget glat og det kan ofte volde besvær at trække op pga forhjulsspind. (ellers fin rampe).
Endelig og vigtigt: Alle ramper skal kunne bruges ved redningsaktioner både af brandvæsen -redningspersonale samt af bi-erhvervs /erhvervs fiskere men også af alm. mand/kvinde med båd der ved hurtig indsats kan gøre en forskel,
Ja skal vi starte nede i Båring – nede ved molen. Der står at der er isætningsmulighed – ja hvis du har en traktor- Det sted er helt ubrugeligt.
Dette sted er anlagt forkert da det er lagt tilrette et sted hvor store sandopskyldninger gør det umuligt at benytte. Samtidig er der anlagt nogle sveller et stykke ned på stranden men slet ikke langt nok ned til havstokken. hvis man kan finde svellerne. En anordning der er ubrugelig hvis man skal feje rampen og tilkørslen og det kan efter min erfaring være nødvendigt -generelt.
Her mødte jeg to hollændere i april med hver deres båd som de gerne ville sejle og fiske fra, men de rystede på hovedet da de så isætningsmulighederne ”anvist med skiltning” og de viste mig på deres turistkort stedet og spurgte mig om det virkelig var her. Jeg guidede dem(gratis) til Vejlbyfed hvor de fik deres både i. (De skulle gerne komme igen næste år de havde lejet to sommerhuse i Båring.)
Jeg har mange andre eksempler fra hverdagen.
Slæbestedet ved Husby Strand får samme dårlig karakter og er fuldstændig ubrugelig.
Slæbestedet ved Svenstrup Strand er (privat) men holdes af Kommunen blot har jeg ikke set kommunens folk overhovedet vedligeholde dette sted andet end slå græsset og jeg er der tit. Her er ofte meget sandopskyldning!
Det er vigtigt at rampe betonnet går langt nok ud i vandet således at dækkene på trailers ikke synker i og vanskeliggøre ophalingen.
Gode ordnede parkerings forhold der er til at overse og ikke kan misforstås da ”vi” med bådtrailer ofte får skyld for at fylde for meget – det gør vi kun når al parkering er uden anvisninger. (det bør indskærpes at trailer parkering ved Svenstrup Strand er kun til trailer parkering).

Nordfyns Kommune er i gang med at etablere 4 nye gratis slæbesteder i erkendelse af en ny turisme ”småbådturister” primært fra Holland og Tyskland. Øget turisme – øget beredskab!
Som bonus vil jeg gerne fortælle at et godt offentligt slæbested kan anlægges ved Føns Strand og Husby Strand på Emtekær siden.

Med venlig hilsen
Erik Borup Hansen, Vibyvej 25, 5580 Nørre Åby, mob. 2890 8912 mail: ceborup@mail.tele.dk
Står gerne tilrådighed hvis det ønskes.
Billedsendes over jeres mails

Indlæg oprettet af: borup - 27/07-15 21:57:09

Efterfølgende er jeg blevet ringet op af chefen for teknisk forvaltning i Middelfart Kommune. Hvor jeg fik lejlighed til at uddybe brevet da politikerne havde haft tommeltotten nedad. Jeg fik fortalt at slæbestedet ved Svendstrup som også er beskrevet i brevet kan være svært at trække båden op da forhjulene ofte grafer sig ned og at der burde lægges fliser som hårdt underlag og at slæbestedet skal holdes af Middelfart Kommune selvom det er et privat sted. Dette var Md Kom ikke vidende om men det har undersøgt det og nu er slæbestedet rigtigt godt så det kan betale sig at henvende sig. De to mislig holdt slæbesteder der er i henholdsvis ved Båring Strand og Husby Strand bliver ikke renoveret og skal nedlægges.
Jeg kan ikke forestille mig at jeg er færdig endnu der skal kæmpes videre og det bliver der- Erik Borup
Indlæg besvaret af: borup - 27/07-15 22:11:04

Tilbage til oversigten
Du skal være logget ind for at kunne benytte forummet...

Information


Siden har nu været online en del år, og været HELT gratis, men vi bruger flere og flere ressourcer, og siden koster flere og flere penge at holde kørende, derfor er vi nødsaget til at tage et lille gebyr på 29,- kr om året.

Støt siden økonomisk


Hvis du ønsker at støtte udviklingen og driften af slæbesteder.dk, kan du frivilligt indbetale et beløb til os på nedenstående knap.

Database info


Databasen er opdateret.